Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap

Bán Aladár Emlékév megnyitó beszédje

ghjkléEz a nap a megemlékezésről szól. Arról, hogy harminc évvel ezelőtt az akkori 7. számú Általános Iskola vezetősége és közössége elhatározta, hogy felveszi a várpalotai születésű költő és műfordító, folklorista Bán Aladár nevét.

Bán Aladár kulturális és tudományos munkássága akkor is és most is a társadalmi haladást, a tudomány és a kultúra fejlődését szolgálta, egyéniségét ma is példaként állíthatjuk a tanulóink elé.

Majdhogynem napra pontosan 30 évvel ezelőtt elődeink a maihoz hasonló történelmi pillanatokat éltek át, beírták magukat az iskola történetébe.

Nekünk, az ő utódainknak nem csupán megtiszteltetés, de hatalmas felelősség és kötelesség, hogy az akkori szándékot a mában is megerősítsük, az iskola fenntarthatóságát hosszútávon megőrizzük.

Igyekszünk örökségünknek méltó módon megfelelni, és nem csupán remélem, hanem valamennyiünk nevében állíthatom, hogy méltók vagyunk szellemi örökségünk megőrzésére. Bán Aladár személye és munkássága az elmúlt 30 év alatt összeforrott intézményünk szellemiségével.

Nem múlik el év úgy, hogy ne emlékeznénk a várpalotai születésű Bán Aladárra, akinek alakja és munkássága átszövi mindennapjainkat.

Az idei évet emlékévvé nyilvánítjuk, melyet hivatalosan a mai ünnepi rendezvényünkkel nyitunk meg.

Az emlékév programjai átszövik mindennapjainkat, különösen most a tavaszi időszakban, amikor is tartalmas és emlékezetes programokkal kívánunk méltó emléket állítani a 30 évvel ezelőtti fontos és a mai napig meghatározó eseményeknek.

A hét elején Székelyföldről tartott egy csodálatos utibeszámolót iskolánk nyugdíjas intézményvezetője Vikol István.

Ma ünnepi emlékműsorral, előadásokkal és kiállítással adózunk Bán Aladár hagyatéka előtt.

Hamarosan a hagyományos Bán Aladár napi versenyek és az idei évre meghirdetett pályázatok elbírálása kerül napirendre.

Számtalan különféle programmal, új hagyományok bevezetésével és már meglévő kialakult hagyományaink ápolásával igyekszünk méltó módon megemlékezni és ugyanakkor emlékezetessé tenni ezt a különleges évet.

Régi hagyomány a névadó előtti tiszteletünk leróvása, a Bán Aladár emlékfal előtti koszorúzással egybekötött tiszteletadás.

Ma sincs ez másként, a koszorúzásra felkérem Halasi Fruzsina 8. osztályos tanulót, Szabó Noémi első osztályos tanulóval együtt fejezi ki közösségünk tiszteletét Bán Aladár előtt.

Aki ismeri iskolánkat, az pontosan tudja, hogy folyamatosan törekszünk arra, hogy a régit ötvözzük az újjal.

Ennek szellemében egy új iskolai hagyományt szeretnénk bevezetni a mai napon, mégpedig azt, hogy az iskola fennállásának 50. évfordulójára készült iskolai emblémával ellátott iskola zászlónkat felavassuk.

Szándékunk szerint ettől a tanévtől kezdve az iskolából elballagó nyolcadik osztályos tanulóink abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy osztályuk nevében egy-egy szalagot köthetnek iskolazászlónkra, ezzel is kifejezve tiszteletüket és kötődésüket az alma materhez.

Felkérem Kecse Gréta 8. b, és Somogyi Márk 8. a osztályos tanulóinkat, hogy az emlékév szalagját kössék fel elsőként iskolánk lobogójára.

Kedves Vendégeink!

Nincs más hátra, minthogy felhívjam a figyelmüket arra a rendkívüli és egyedi kiállításra, ami a mai alkalom megkoronázásaként került felállításra közvetlenül mellettünk.

Kevés intézmény, közösség mondhatja el magáról, hogy olyan névadója van, aki gazdaggá tette a nevét viselő közösséget. Ha körülnéznek, akkor láthatják: a mi közösségünk gazdag. Nem csupán az itt felállított, kiállított roll-upokra gondolok, amik egy egész életet mutatnak be számunkra, hogy ki is volt Bán Aladár, hanem a tanári szoba folyosóján felállított vitrinekre is, ahol a Bán Aladár hagyaték gazdag elemeit láthatják, valamint az emlékfalunkon szereplő festmények, portrék is azt igazolják, hogy a rendelkezésünkre álló források szinte kifogyhatatlanok és mikor azt gondolnánk, hogy már nem lelünk több kincsre, értékre, akkor váratlanul előbukkan egy újabb kincs, ami gazdagít bennünket.

Kedves ünneplő közösség!

Ha körülnéznek, akkor láthatják a gazdagság egyes részletét. Ha ezeket a részleteket összerakjuk, akkor kibontakozik egy egész, ami egyedi és rendkívüli. Közel fél esztendő kutatómunkája mutatkozik meg az egyes kiállítási elemeken. Hatalmas munka, hatalmas elszántság, közös akarat és elkötelezettség bizonyítéka ez a hét kiállító elem.

Engedjék meg, mielőtt megnyitom a kiállítást, hogy megköszönjem ezt a hatalmas gyűjtőmunkát Kedves Kollégáimnak, akik legjobb tudásuk szerint dolgoztak azon, hogy a mai nap méltó emléket állítson annak a kivételes képességű embernek, akinek a nevét viseli iskolánk.

Sok szeretettel szólítom Czirákyné Kiss Edit kolléganőt, aki a kiállítás tartalmi részének összeállításában vállalt vezető szerepet, valamint Borbás Zoltán Kollégámat, aki a grafikai kivitelezéshez nyújtott művészi látásmódjával komoly szakmai, segítséget.

Köszönjük munkájukat!

A Bán Aladár Emlékévet és Bán Aladár Kiállítást ezennel megnyitom.