Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Címlap

Első tanítási nap programja

sdfghjkjh

Első tanítási nap programja, tudni/tennivalók a

tanévkezdéshez

Első négy osztályfőnöki tanórát az alábbiak szerint tartjuk meg:

 1. óra Tűz és baleset védelem
 2. óra  Házirend ismertetése
 3. óra Órarend, ülésrend
 4. óra Szakkör, tanulószobai tájékoztatás, igények felmérése a tanulói igénylő lapok kiosztása.
 5. óra Ebéd-ha igényelték aznapra
 • A tanulók legkésőbb az első tanítási napra hozzák magukkal az aláírt bizonyítványukat, ha az évnyitó után nem adták le az osztályfőnöküknek!  Üzenő füzet, tolltartó, tízórai legyen a gyerekeknél.
 • A felsősök negyedik óra/ebéd után hazamehetnek, az alsósoknak igény szerint 16:00-ig felügyeletet biztosítunk. Napközis igényüket az üzenő füzetben írásban kérjük jelezni!
 • Az osztályfőnökök ezen a napon szedik be a hiányzó bizonyítványokat, ismertetik a szakköröket, kezdik el felmérni a tanulószobai és felügyeleti igényeket (igénylő lapok kiosztása), adják ki az ellenőrzőket, órarendket a tanulóknak.
 • Az első osztályosok szülői értekezletét szeptember 3-án  17.00-tól tartják az osztályfőnökök (1. a; 1. b )
 • szeptember 10-én a 7. évfolyamnak 16.30-tól közös szülői tájékoztató értekezlet a Határtalanul programmal kapcsolatban az ebédlőben.
 • 2-4. évfolyam: 2018.szeptember 10. 16.30
 • 5-7. évfolyam: 2018.szeptember 10. 17.00
 • A tanulószoba, felügyelet szeptember 5 - én indul.
 • Szakkörök szervezéssel indulnak szintén szeptember 5 - én.
 • A testnevelés felmentésekkel kapcsolatos igényeket 2018. szeptember 18-ig adhatják le a diákok az osztályfőnöküknek, és/vagy testnevelőjüknek. Igénylőlapok az iskola honlapján a kérelmeknél és a dokumentumokban a mindennapos testnevelés szabályozása menüpont alatt érhetők el.

A kérelmek benyújtásához szíveskedjenek az iskola honlapjáról letölthető nyomtatványokat használni!

EREDMÉNYES TANÉVET KÍVÁNUNK!

Iskolavezetés