Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap

Módosulnak a tanulószobai foglalkozások!

Tisztelt Szülők! 

A 2020/2021-es tanévben megváltozott módon biztosítjuk a felső évfolyamokon tanuló diákok 15:45-ig, pénteki napokon 15:00-ig történő felügyeletét. 

A korábbi években megszokott tanulószobai csoportok kiváltására 26 órában szakköri illetve korrepetáló foglalkozásokon, valamint 6 órában sportkörökön való részvétel lehetőségét kínáljuk tanulóinknak. 

Valamennyi foglalkozás kezdő dátuma: 2020. 09.02. (szerda)

A táblázatban látott évfolyam megjelölések a szaktanárok javaslatait tükrözik, de természetesen valamennyi szakkör, valamennyi felsős évfolyamon tanuló diák előtt nyitott, kivéve az előkészítő foglalkozásokat (magyar nyelv és irodalom, matematika és angol tantárgyakból), ahol kifejezetten a középiskolai tanulmányokra történő felkészítés zajlik a 7. illetve a 8. évfolyamos tanulók részére. 

Kérem Önöket, a mellékelt táblázat áttekintése után az osztályfőnököknek jelezzék a Kréta felületen elküldött üzenetben, hogy gyermeküknek melyik napokon, hányadik órában és milyen foglalkozáson kérik felügyeletét! 

Valamennyi foglalkozáson lehetőség van mind az Önálló házifeladat elkészítésre, mind a szakos pedagógus által vezetett szakköri, korrepetáló, sport tevékenységbe történő bekapcsolódásra. 

A jelentkezést követően a csoportok évközben történő elhagyására csak nagyon indokolt esetben van lehetőség. 

Arra kérem Önöket, hogy abban az esetben, ha gyermeküknek nincs 6. tanórája, arra az időre is válasszanak egy-egy foglalkozást. Így tudjuk garantálni a ránk bízott tanulók testi épségét, szakszerű felügyeletét. 

Együttműködésüket ezúton is köszönöm magam és kollégáim nevében is! 

Kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal! 

 

 

 

Jó egészséget! 

Tisztelettel, 

Fülöp Veronika
felsős intézményvezető-helyettes