Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap

Egésznapos iskola

Tisztelt Szülők!                                                                                              

Tájékoztatásként adom közre az alábbi információkat.

A 2011. évi CXC tv. 27.§ (2) és 46 § (1) a) pontja alapján a tanuló köteles tizenhat óráig az intézményben szervezett foglalkozásokon részt venni, 1-8. évfolyamon. A hatályos jogszabályok értelmében iskolánk biztosítja a 16 óráig történő foglalkozások megszervezését a gyermekek számára.

Az 55. § (1) bekezdés szerint, az igazgató a szülők kérelmére felmentheti a tanulót a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. /Kivéve az iskolaotthonos ÉKP-s  osztályok tanulóit./ Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja.

Azoknak a szülőknek, akik élni szeretnének azzal a lehetőséggel, hogy a 16 óráig történő benntartózkodás alól gyermekük felmentést kapjon, kérelmet kell benyújtaniuk az intézmény vezetőjéhez. A mellékelt kérelmet - amely letölthető a honlapról, illetve nyomtatott formában a titkárságon is átvehető - legyenek szívesek kitöltve, aláírva gyermekük osztályfőnöke részére, az aktuális tanév első hetében  eljuttatni.

Amennyiben szeretnék igénybe venni tanulószobai valamint tanulói felügyeleti délutáni foglalkozásainkat, abban az esetben a megfelelő kérvényt- (letölthető a honlapról) szíveskedjenek  kitöltve, aláírva az osztályfőnököknek eljuttatni vagy az iskola titkárságán leadni.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a törvény értelmében az intézményvezető saját hatáskörben minden esetben egyeztetve a tanuló osztályfőnökével, szaktanáraival, a tanulók érdekeit szem előtt tartva hozza meg döntését a felmentésekkel kapcsolatban. A felmentések módosítására csak és kizárólag a tanuló érdekeit szolgáló megfelelő érvekkel alátámasztott indokok alapján, az intézmény vezetőjével történő személyes egyeztetést követően van lehetőség.

Együttműködésüket megköszönöm!                                                                                  

Dr. Juhász Attiláné
intézményvezető

Felmentés a délutáni foglalkozások alól

Tanulószobai foglalkozás

Tanulói felügyelet

Napközis foglalkozás