Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap
Szakköreink munkájáról


Szakköreink 2017-2018

Iskolánk szakköri kínálata 2017/2018 tanévre

Bővebben...
 

ALSÓS ANGOL SZAKKÖR

A 2017/18-as tanévben a 4. b osztály tanulói számára indult a szakkör. A gyerekek lelkesek, érdeklődőek. Az idei évben új tantárgyként indult angol nyelvet így még inkább sikerül megtanulni, az angolszász kultúrkör mélyebb megismerésére nyílik lehetőség. A dalok, mondókák tovább bővítik a tanulók szókincsét.

 Csernákné Csősz Dóra

 

Alsós matematika szakkör

Az alsó tagozatos matematika szakkör legfőbb célja a matematika tantárgy népszerűsítése. Azért, hogy tanulóink ne félelemmel gondoljanak rá, ne legyen rettegett tantárgy! Továbbá fontos cél még a megszerettetés, a sikerélmény biztosítása. A verseny feladatsorok megoldásával, gyakorlásával a célok közt soroljuk a tanulók logikus gondolkodásának, problémamegoldó képességének fejlesztését, megerősítését. Nem utolsó sorban egy hosszú távú cél lehet a másféle szemléletmód kialakítása a gyerekekben, hogy értőn lássák a világot, a körülöttük lévő problémákat. Megteremteni annak lehetőségét, hogy a gyerekek összemérhessék tudásukat a különböző versenyeken. Az összedolgozás képességének gyakorlása sem mellékes, hiszen a versenyek között csapatverseny is akad. Az elmúlt évekre visszatekintve voltak rangos, szép eredményeink a nívós, színvonalas versenyeken. Jó pár éve szerepelünk, versenyzünk a Bolyai csapatversenyen, a Kenguru nemzetközi versenyen, sokáig a Zrínyi matematika versenyen is, és természetesen a területi matematika versenyeken. Sajnos az egyre többe kerülő nevezési díjak behatárolják lehetőségeinket, de igyekszünk a digitális, logikai feladatokkal, játékokkal is színesíteni a szakkör munkáját. Nagy örömömre szolgál, hogy az utóbbi években nem volt lemorzsolódás, az is előfordult már, hogy a második félévtől gyarapodott a létszám. A versenyek közeledtével olyan tanulók is betévednek hozzánk, akik nem jelentkeznek a tanév elején, de a versenyre való felkészülés során megkeresnek, eljárnak a foglalkozásokra és megismerik az itteni munkát. Majd lelkesen csatlakoznak. Az is megelégedéssel tölt el, ha a felső tagozatban viszont látom a szakköröseimet a versenyek során. Jóleső érzés olykor hallani, hogy az alsó tagozatban a szakkörön szerette meg a matematika rejtelmeit a tanuló és ebben én is tudtam neki segíteni.

Lipcseiné Csiki Csilla

 

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

A csoport tagjai azokból a gyerekekből tevődik össze, akik gimnáziumban vagy szakközépiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat, és ehhez központi felvételi vizsgát szeretnének tenni.

Az előkészítő foglalkozások az első félévben heti 1 órában folynak.

Az előkészítő megszervezésének több célja is volt:

- Átismételjük 5. osztálytól kezdődően a nyelvtani tananyagot, a feladatsorokban előforduló legfontosabb tudnivalókat.

 -  A felvételiző tanulók megismerjék a központi felvételi feladatsor követelményeit magyar nyelv és irodalom tantárgyból.

-  Az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák fejlesztése.

  Az előkészítő 45 perces foglakozásból áll.

Nagyon fontos kiemelnem, hogy nem felzárkóztató tantárgyi órák ezek, hanem különböző feladatokon keresztül ötleteket, megoldási stratégiákat mutatok meg tanítványaimnak. A felvételin ezekből tudnak építkezni. Nem a korábbi évek felvételi feladatsorát oldjuk meg, hanem olyan feladatokat kapnak gyerekek, amelyekkel az osztálytól kezdődő nyelvtani tananyagot át tudjuk ismételni, ezzel készülve kompetencia alapú felvételire. Az ismertek rendszerezése, a kompetencialapú feladatok megoldásai, a rendszeres munka biztosítják a sikeres felvételi vizsgát.

Homoki Ferencné

Várpalota, 2017. október 7.

 

Matematika korrepetálás, 5-6. évfolyam

A két évfolyamot osztott időben foglalkoztatom, 30-30perc jut csoportonként. Az ötödikesek ügyesek, különösebb probléma még nem volt. Célom, hogy az esetleges lemaradókat időben fel tudjam zárkóztatni.
 A hatodikosoknál már az ismétlés során előjöttek hiányosságok, nagy az érdeklődés a pluszfoglalkozásra. Elsősorban a felzárkóztatás a feladatom, esetenként a jobb tanulónak is van kevésbé értett rész, így egyénileg kapnak segítséget a stabil továbbhaladáshoz.

Egyértelmű cél a jobb tantárgyi eredmény, az alaposabb matematikai tudás, jó számolási készség.

Várpalota, 2017. 10. 03.                                  

Ácsné Patkó Erzsébet              

 


1. oldal / 3