Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap HÍREK Friss hírek Hitoktatás 2020/2021

Hitoktatás 2020/2021

Tisztelt Szülők!

2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a tanulónak joga, hogyfakultatív (felekezeti)hitoktatásban vegyen részt.

A 2020/2021-es tanévben ez érinti iskolánk valamennyi évfolyamára járó tanulóját.

Az iskolák beiratkozáskor felmérik, hogy az első osztályba jelentkező tanulók, valamint az említett magasabb évfolyamba lépő tanulók melyik egyház által szervezett fakultatív (felekezeti) hittanórán kívánnak részt venni. A jelentkezés egyúttal részvételi kötelezettséget is jelent a következő tanévre nézve.

Abban az esetben, ha a szülők nem a fakultatív (felekezeti) hitoktatást választják gyermekeik számára, úgy a tanulók erkölcstan(etika) oktatásban vesznek részt.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan választását módosítani kívánja, szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az intézményvezetővel és az érintett egyház képviselőjével.

A várpalotai állami fenntartású Bán Aladár Általános Iskola az alábbi időpontban biztosítlehetőséget az egyházak részére, hogy tájékoztassák az érintett szülőket afakultatív hitoktatás 2020/2021. tanévben való megszervezésének módjáról:

 

Intézmény neve:

Tájékoztató helyszíne: (Várpalota)

Tájékoztató időpontja:

Bán Aladár Általános Iskola

Körmöcbánya utca 1.

ebédlő

2020. március 2. 16.30 (hétfő)

Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája

 

A tájékoztatón számítunk az érintett szülők megjelenésére.

 

Iskolavezetés

bnm,