Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Munkatársaink

Munkatársaink

csoportkép

2018/2019

 
Pedagógusaink
drJAné

Dr. Juhász Attiláné intézményvezetőmesterpedagógus
tanító
pedagógia szakos tanár
etika szakos tanár
katolikus hitoktató
közoktatásvezető és pedagógus szakirányú szakvizsga
pedagógiai szakértő pedagógiai értékelés, intézményértékelés szakterületen
jogi-szakokleveles köznevelési szakember

FV

Fülöp Veronika felsős intézményvezető-helyettes
Angol - etika szakos tanár
Színháztörténész
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

MnéNP Molnárné Nátrán Piroska alsós intézményvezető-helyettes
tanító (informatika műveltségi terület)
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
KAné Antalné Palotás Ildikó
magyar- ének-zene szakos tanár
BnéTZS Babatiné Tóth Zsuzsanna
földrajz-biológia-angol szakos tanár
BIné Badicz Istvánné
tanító, ének szakkollégium
fejlesztési (differenciáló) szakirányú szakvizsga
BZ Borbás Zoltán
földrajz-rajz szakos tanár
evangélikus hittantanár
CZnéKE Czirákyné Kiss Edit
könyvtár- történelem szakos tanár
múzeumpedagógia szakirányú szakvizsga
cscsd Csernákné Csősz Dóra
tanító, angol szakkollégium
katolikus hitoktatás
DL Darkó László
matematika- testnevelés szakos tanár
FA Forgács Attila
történelem- népművelés szakos tanár
GnéNE

Gubiczáné Nagyistók Erika
tanító, könyvtár szakkollégium
iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek nyújtása szakirányú szakvizsga

Hanák Gyuláné Hanák Gyuláné
tanító, pedagógia és technika szakkollégium
fejlesztő pedagógia szakirányú szakvizsga
HFné Homoki Ferencné
tanító, könyvtár szakkollégium, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Kanczler Nándor Kanczler Nándor
földrajz- testnevelés szakos tanár
KJ Koska János
fizika- technika- számítástechnika szakos tanár
keret

Lantos józsef
biológia - testnevelés szakos tanár

LnéHT Lengyelné Horváth Tünde
tanító, ének - népművelés szakkollégium
LnéCSCS Lipcseiné Csiki Csilla
tanító, orosz szakkollégium
Tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése a kezdő szakaszban
Pedagógiai mérés-értékelés szakirányú szakvizsga
LA

Lipcsei Attila 
matematika- rajz szakos tanár, oktatástechnológus
számítástechnika szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
jelvény

LK Lóránt Klára
tanító, drámapedagógia szakkollégium
Iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek nyújtása szakirányú szakvizsga
keret Magyari Gábor
technika-informatika szakos tanár

MnéMJ Mellárné Mikolics Judit
tanító, ének szakkollégium
gyógytestnevelő
Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakirányú szakvizsga
MJ Molnár Judit
tanító, könyvtár szakkollégium

gyermektánc-oktató 
Nagyné Bátor Alexandra

Nagyné Bátor Alexandra
tanító, ének-zene műveltségi terület
alapozó terapeuta

 

keret Pálné Kocsis Veronika
angol-etika szakos tanár
Rapainé Kovács Andrea Rapainé Kovács Andrea
tanító-egészségtan tanár
S-GÉ Selmeczki-Galambosi Éva
angol magyar szakos tanár
SL Simon László
tanító, ének szakkollégium
SnéNYB Soósné Nyámádi Brigitta
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
keret Szabóné Odrobéna Judit
biológia-kémia szakos tanár
SZnéKK Szigetiné Kiszely Katalin
tanító, orosz szakkollégium, német nyelvoktató
TMÉ Takács Mária Éva
tanító, népművelés és technika szakkollégium
Pedagógiai asszisztenseink
DLné Daruság Lászlóné
pedagógiai asszisztens
kommunikáció-művelődésszervező szak

pedagógiai asszisztens
Ügyviteli dolgozónk
vghjk, Kallos-Szokolai Réka
iskolatitkár
vbnjkl.
Tóth Enikő
ügyviteli referens