Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Bán Aladár emlékkiállítás

 001Bán Aladár szülei002
édesapja: Bánnwárth Mór
édesanyja:
Szabó Mária

 

003a keresztlevél (másolat)

004Vasúti igazolványok
005

1940-ből

1950-ből

006

Könyek a tudós könyvtárából:
Arany: Toldi 1858-as kiadás Heckenast Gusztáv nyomdájából
007

 

 

 

1909-ben Turkuban megjelent német-finn szótár

008
Ady Endre válogatott versei 1921

010
kinyitva
009


Heinrich Heine: Buch der Lieder (Dalok könyve)
Hamburg, 1875 (német nyelvű kiadás)

011Petőfi összes költeményei
1890-es kiadás

012A fénykép 1936 decemberében készült a Turáni Társaság jubileumi kongresszusán
013A rokon népek irodalmával is foglalkozott, néhány finn költő munkásságát tárta fel ezekeben a könyvekben.014
015Gyóni Géza élete és költészete c. Bán Aladár tanulmány a Koszorú c. folyóirat különszáma
016Csík Jolán készítette ezt a kisméretű olajképet
1930-ban Hévizen

017Szerződés
018Stampfel Károly és Bán Aladár között a tanításhoz szükséges segédkönyvek írására Pozsony 1902

Az elkészült segédkönyvek néhány példánya019020021


023

Finn elbeszélések gyűjteménye
024

Ebben a kötetben a rokon népek verseinek fordításait gyűjtötte egybe a szerző.

025

Az 1900-as évek első felének kiemelkedő néprajzi folyóiratában több cikke jelenik meg az északi népek kultúrájáról, életmódjáról, néphagyományairól.


026

Az Ethnográfia különnyomata
027Bán Aladár munkája

028

Bán Aladár cikke a finnországi Lotta Sward mozgalomról, és annak irodalmi vonatkozásairól
029
Bán Aladár cikke a Koszorú c. lapban030
A Kanteletár magyar nyelvű kiadása


031
1930-ban a Petőfi Társaság Lírai antológiája tartalmazza Bán Aladár fordítását, A bűvös nyílvesszőt. Ez a költemény a „Pelémvidéki isten éneke” című hősi ének alapján készült.


032
Az V. Finnugor Kongresszusra érkezett Bán Aladár, a kép a Tallini pályaudvaron készült.

034
033

A Kalevipoeg eredeti nyelven. 1935-ben jelent meg.035


A Kalevipoeg fordításának első kiadása a III. Finnugor Kongresszus évében jelent meg 1928-ban.

036


A finn nép hősi énekeinek gyűjteménye eredeti nyelven, 1904-es kiadás.

038037
A gyűjteményes kötet tartalmazza Bán Aladár A finn irodalom és az ész népköltészet című tanulmányait.040
039


A kötet lapjai között voltak a szerző jegyzetei.

041
Bán Aladár: Magyarország
című kötete finn nyelven.


043Bán Aladár és a felesége, valamint a tudós nővére. A tudós otthonában készült időskori képe.


042

Bán Aladárné a tornácon.


044
1960-ban a Budapesten megtartott
I. Nemzetközi finnugor kongresszus évében jelenik meg a Kalevipoeg újabb kiadása.

045
A folyóirat felelős szerkesztője Bán Aladár volt.
046
Újságcikk: A finn nép dalaiban

Meghívó Bán Aladár emlékünnepségre, melyet a tudós születésének 100. évfordulóján Várpalotán rendeztek.
047048049

050051A Kanteletár 1902-es kiadása.

052A fotó 1938-ban készült egy finn-magyar tanácskozáson.

053

Bán Aladár kéziratos füzete 1943-ból.055054
Bán Aladár versei


056057
Az Ethnographia


 

058A tudós gyászjelentője

059


Bán Aladár sírköve a győri temetőben.

   
060


Bán Aladár a győri ház kertjében.