Eseménynaptár

Augusztus

                  24.     Alakuló tantestületi értekezlet.

                  25.     Megyei tanévnyitó.

                            Javítóvizsgák.

                            Tankönyvosztás.

                            Városi tanévnyitó értekezlet.

                            Tanévnyitó értekezlet.

                           

Országos, kistérségi és helyi tanulmányi- és sportversenyekre a versenykiírásban megjelölt határidőt figyelembe véve nevezünk és készülünk.

 

Szeptember

                     1.     Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap.

                            Szülői értekezlet az első osztályos tanulók szülei számára.

                 4-ig     Osztálynaplók, napközis és tanulószobai naplók megnyitása.

                 4-6.     Várpalotai Napok.

                  14.     Éves munkatervek, tanmenetek elkészítésének határideje.

Kontroll vizsgálatok kérése az érintett tanulóknak a Pedagógiai Szakszolgálattól.

Szülői értekezletek.

                       

Október

                     5.     Fogadó órák.

                     6.     Az aradi vértanúkra emlékezünk (iskolarádión keresztül).

                            Tanulmányi kirándulások (4-8. évfolyam)

                  15.     Első évfolyamos tanulók felmérésének előkészítése.

                  22.     A köztársaság kikiáltására, az 1956-os forradalomra emlékezünk –

                            iskolai ünnepély. (Felelős: 8. évfolyam)

                            Szünet előtti utolsó tanítási nap.

                  31.     A DIFER mérésben érintett elsősök létszámának jelentése.

                            A 8. osztályos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről.

November

                     2.     Szünet utáni első tanítási nap.

                     9.     Fogadó órák.

                  10.     Nevelési értekezlet. Téma: - az iskolai agresszió

                                                                            - az Arizóna-program tapasztalatai

                  27.     Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése.                  

December

                     4.     Jön a Mikulás! Testvérosztályok köszöntik a kicsiket.

                            Városi alsós mesemondó verseny.

                     7.     Fogadó órák.

                  11.     Tanulók jelentkezése az írásbeli felvételikre.

                             DIFER befejezése a kiválasztott elsős tanulókkal.

                  21.     Karácsonyi műsor az elsősök vendégeinek.

                  22.     Alsós karácsonyi műsor.

                             Szünet előtti utolsó tanítási nap.

Szülők értesítése a tanuló tanulmányi előmeneteléről, különös tekintettel azokra, akik a követelményeket - a szorgalmi idő részarányában - nem teljesítették.

Január

                     4.     Szünet utáni első tanítási nap.

                            Tantárgyi mérések.

                  11.     Fogadó órák.

                  14.     Osztályozó értekezlet.

                  15.     Első félév zárása.

         18-22-ig     A félévi értesítők kiosztása.

                  22.     Írásbeli felvételi vizsgák 6. és 8. évfolyamos gimnáziumokban.

                  23.     Írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamos általános tantervű képzésre. 

      25.      Félévi értekezlet      

                  28.     Pótló írásbeli felvételi vizsgák.

Február

                     1.     Szülői értekezletek. fogadó órák.

                  11.     Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik

                            az írásbeli eredményéről a tanulókat.

                            Farsangi bálok.

                  19.     Jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba.

22-márc. 12.   Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.               

                                  

Március

                     1.     Fogadó órák.

                            Iskolai, városi szavalóverseny

                  12.     Az 1848-as eseményekre emlékezünk-iskolai ünnepély  

                         18-19. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

Bemutatkozó szülői értekezlet leendő 1. évfolyamos tanulók szüleinek.

                  22.     Módosító tanulói adatlap megküldése a Felvételi Központnak.

                            Bán Aladár napi programjainak tervezése, szervezése.

                       

Április

                     1.     Nevelési értekezlet.

                     7.     Szünet utáni első tanítási nap.

                            Leendő 1. osztályosok beíratása.

12. Fogadó órák.

20. Bán Aladár napi programok.

26. Felvételi eredményről értesítés.

28.    Ney Dávid kórushangverseny (városi rendezvény)    

Május

       3.      Fogadó órák.

                         Anyák napi megemlékezések, köszöntők.

                             Nyári programok szervezése.

                            Tantárgyi mérések.

                  26.     Országos kompetenciamérés 4., 6., 8. évfolyamban.

Június

                     4.     Pedagógusnap.

                     9.     Osztályozó értekezlet.

                  14.     DÖK nap.

                  15.     Utolsó tanítási nap.

                  15.     Ballagás

                            Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás.

                  22.     Tanévzáró értekezlet.