Az iskolánk pedagógusai

Badicz Istvánné igh.

tanító

ének szakkollégium

fejlesztési (differenciáló) szakirányú szakvizsga

Borbás Zoltán

földrajz-
rajz
szakos tanár

evangélikus hittantanár

 

Czirákyné Kiss Edit

könyvtár-
történelem
szakos tanár

 

múzeumpedagógia szakirányú szakvizsga

Csernákné Csősz Dóra

tanító

angol szakkollégium
katolikus hitoktatás

GYES

Darkó László

matematika-
testnevelés
szakos tanár

 

 

Draviczky Nóra

magyar
könyvtár
informatika
szakos tanár

 

 

Forgács Attila

történelem-
népművelés
szakos tanár

 

 

Gerebicsné Barna Gabriella

tanító

könyvtár szakkollégium

 

Gubiczáné Nagyistók Erika

tanító

 

Iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek nyújtása szakirányú szakvizsga

Hanák Gyuláné

tanító

pedagógia és technika szakkollégium

fejlesztő pedagógia szakirányú szakvizsga

Hettlinger Andrea

biológia-
testnevelés
szakos tanár

gyógytestnevelés speciális kollégium

 

dr Juhász Attiláné

tanító
pedagógia szakos tanár

hitoktató

közoktatásvezető és pedagógus szakirányú szakvizsga

Kis Andrásné

magyar-
ének
szakos tanár

 

 

Koska János

fizika-
technika-
számítástechnika

szakos tanár

 

 

Lengyelné Horváth Tünde

tanító

pedagógia
ének szakkollégium

 

Lipcsei Attila

matematika-
rajz-
számítástechnika
szakos tanár

oktatástechnológus

lipi60*kukac*gmail.com

Lipcseiné Csiki Csilla

tanító

orosz szakkollégium

pedagógiai mérés-értékelés szakirányú szakvizsga csillacsiki*kukac*gmail.com

Lóránt Klára

tanító

drámapedagógia szakkollégium

Iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek nyújtása szakirányú szakvizsga

Mekotáné Marton Andrea

matematika-
kémia
szakos tanár

 

diákönkormányzatot segítő pedagógus

Mellárné Mikolics Judit

tanító
gyógytestnevelő

ének szakkollégium
dyslexiamegelőző program

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakirányú szakvizsga

Molnár Judit

tanító

könyvtár szakkollégium
gyermekoktató

 

Molnárné Nátrán Piroska

tanító

informatika szakkollégium

Musits Istvánné igh

magyar-könyvtár
szakos tanár

 

tanügyigazgatási szakértő szakirányú szakvizsga

Nagyné Hegedüs Anikó

biológia-technika-
földrajz
szakos
tanár

 

 

Rindt Rita

orosz-testnevelés-
angol
szakos tanár

 

 

Selmeczki-Galambosi Éva


angol
szakos tanár

 

 

Simon László

tanító

ének szakkollégium

 

Szalóné Bakos Judit

biológia-
testnevelés

szakos tanár

 

 

Szigetiné Kiszely Katalin

német nyelvoktató tanító

orosz szakkollégium

 

Takács Mária Éva

tanító

népművelés és technika szakkollégium

 

Vanyó Miklósné

tanító

rajz és pedagógia szakkollégium

 

Vikol István ig.

ének-zene-karvezetés szakos tanár

 

közoktatás vezető és pedagógus szakirányú szakvizsga

 

Az iskolánk pedagógiai asszisztensei

Daruság Lászlóné

pedagógiai asszisztens

 

kommunikáció-művelődésszervező szak

Janyik Istvánné

pedagógiai asszisztens

szociálpedagógus

ifjúságvédelmi felelős

 

Az iskolánk ügyviteli dolgozói

Bálványossy Ervinné

gazdasági ügyintéző

Dombiné Kovács Zsuzsanna

iskolatitkár

Az iskolánk technikai dolgozói

Fövenyi Margit

hivatalsegéd

Hoffman Péterné

konyhai dolgozó

Mészárosné Ottlakán Erika

konyhai dolgozó

Szőke Flórián

karbantartó

Pocsaji Magdolna

konyhai dolgozó

Polák Istvánné

hivatalsegéd

Rozmán Imréné

hivatalsegéd

Szücs Zoltánné

hivatalsegéd

Tischler Lászlóné

hivatalsegéd

Tomor Rozália

hivatalsegéd