Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap

Tanulói munkákból készült kiállítás

vgbhnjm,.Bán Aladár Napi események megnyitója
2019.május 30.

A kiállítás fiatalabb résztvevői az alsó tagozatosok.
Köztük kétségkívül legnépszerűbb téma a farsang világa. Több évfolyam alkotásait nézve itt látjuk a legnagyobb formai gazdagságot, ötletességet.
Az alsós kollégák jó érzékkel párosítják az eszközhasználatot valamilyen vizuális problémával. Az életkori sajátosságokhoz illő témákon keresztül közülük többen eljutottak a képalkotás magasabbrendű szintjéig. Számomra kiemelkedően kedvesek a térábrázolással kapcsolatos próbálkozások. Ezt a célt tűzték ki a lakberendezés makettjei is.
A Waldstein János születésének 210. évfordulójára készítetett projectmunkák tovább színesítik a kiállított anyagot. A honismereti feladatok ötletes módon ábrázolják a vízi utazás világát, a távolságot. A mélységérzetet jól sikerült applikációkba tervezték. A könyvtárban folyó képzőművészeti foglalkozások magas szintű esztétikai felkészítésről és szakmai vezetésről tanúskodnak.

A felső tagozatban eddig főleg évfolyamok szerint csoportosítottam a rajzokat. Ez évben viszont tematika szerint. Aki magasabb évfolyamba jár tapasztalhatta, hogy bizonyos rajzi tematikák, megoldások és alkalmazások minden évben megjelennek, de mindig magasabb szinten. Olyan ez, mint egy felfelé mozgó spirál. Egyre Ismétlődik, de emelkedik is.
Másképpen viszonyul a vonalhoz egy ötödikes, Almsteier Márton - Ikrek

másképp egy 8-os.A betűkkel készített feladatok, az emberi figura ábrázolása, a térbeliség és távlat kérdése is évről-évre finomodik.
A kiállítás megnyitó műsorában Baditz Istvánné 4.a osztályos furulyacsoportja szerepelt és Antalné Palotás Ildikó 5.b osztályos tanulói vettek részt hangulatteremtő versekkel.

Borbás Zoltán